Personvernerklæring for Tonstadli AS

Personvernerklæringen er for Tonstadli AS

Om Tonstadli AS:
Litleli 45, 4440 Tonstad
Tlf 38 37 74 80
org.nr: 913 122 186
https://www.tonstadli.no
post@tonstadli.no

Innsamling av oppIysninger:

I forbindelse med kundeforhold innhenter vi opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post. Vi bruker opplysningene til å håndtere deres kundeforhold og til å yte god service.

Vi gjør vårt beste for å behandle opplysningene dine etter følgende 3 punkter.
1. Konfidensialitet – hindre uvedkommende i å få tilgang på opplysningene
2. Integritet – ingen utilsiktet endring av opplysninger
3. Tilgjengelighet – opplysningene er tilgjengelige når tilgang er nødvendig

Kontakt, innsyn og sletting:
Du som kunde legger selv inn dine opplysninger i vårt kontaktskjema på nett eller muntlig via telefon.
Opplysningene blir lagret så lenge vi har et kundeforhold, eller vi anser det som nødvendig for å gi deg god oppfølging. Vi streber etter å ikke ta vare på opplysninger lenger enn nødvendig.
Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og til å rette eller slette opplysninger.
Etter endt kundeforhold lagrer vi opplysningene så lenge vi ser det som hensiktsmessig. Har vi sendt deg faktura lagrer vi opplysningene i henhold til regnskapsloven.

Oppbevaring:
Opplysningene du har gitt oss oppbevares i våre kunderegistre. Registrene er beskyttet av passord og bare ansatte med behov har tilgang.

Samtykke:
Vi bruker ikke opplysningene dine til markedsføring om du ikke har gitt oss samtykke til det. Skulle det likevel forekomme, ber vi deg ta kontakt så fort som mulig så vi kan få rettet opp i listene våre.

Utlevering:
Utlevering av dine opplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger en lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter.

Opplysningene du/dere har delt med oss deles ikke videre med andre.

Informasjonskapsler:
Tonstadli bruker informasjonskapsler, kalla cookies på nettsidene våre.
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

På vår nettside blir informasjonskapsler fra disse ulike leverandørene brukt:
Facebook- Samler informasjon for å spesialtilpasset markedsføring til deg som bruker.
Google bruker ulike former for gjenkjenning når du besøker ulike sider, bruken blir brukt for å tilpasse markedsføring.
Google Analytics registrerer din IP- adresse, Tonstadli bruker IP- anonymisering slik at IP- adressen din ikke er sporbar gjennom oss.

Fra nettsiden og facebook/instagram siden vår er det mulig å dele innlegg og artikler. Håndtering av data delt i sosiale medium, blir regulert av din avtale med nettstedet.

Bilete/film:
Det kan bli tatt bilder og film på arrangement eller annen drift på Tonstadli.
På arrangement:
1. Til internt bruk på arrangementet eks filmvisning på leirkveld el.
2. Til reklame for Tonstadli på for eksempel. Hjemmeside, Facebook, instagram.
3. Bilder blir lagret for å ta vare på historien til Tonstadli, noe vil og bare bli slettet.

Bruk av bilder:
1. Bilder der en tydelig ser enkeltpersoner/personer i små grupper blir ikke publisert uten samtykke.
2. Situasjonsbilde kan bli publisert, da forutsettes det at det er aktiviteten og ikke personene som er i fokus. Dette i følge åndsverksloven §104. Slike bilder kan publiseres uten samtykke, men det vil bli vurdert om bildene er krenkende for di som er med.
Ser du deg selv på et bilde og ikke liker det, kan du sende oss en mail til post@tonstadli.no så sletter vi bildet du er med på.
3. Navn vil aldri bli koblet til bildet uten samtykke.
4. Har vi et arrangement der noen har en spesiell grunn for å ikke bli tatt bilde av, vil vi gjøre vårt ytterste for å ikke publisere bilder fra det arrangementet.

Behandlingsansvarlig
TONSTADLI AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Daglig leder har ansvar for at det blir gjennomført internkontroll og årlige gjennomganger av lagrede personopplysninger, og at evt avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi gjør vårt beste for å følge gjeldende lovverk for personvern. Spørsmål kan sendes til post@tonstadli.no eller tlf: 38 87 74 80.